Объявление не активно — найдите похожие объявления в разделе Другие сферы занятий в Андижанской области.

Ишга оламиз. Факат 3 та одам. Шошилинг!

Андижан Добавлено в 08:55, 21 февраля 2017, Номер объявления: 6929659

Андижон шахар Урожайный, Жалабек атрофида яшовчи йигит ва кизларни кузикорин ишлаб чикариш корхонасига ишга оламиз.

Илтимос шошилмай эълонни укиб танишинг, хамма нарса езилган. Булар булмасга, кизикиш билан тел килиб бизларни ва узиларни вактиларни олманглар.

Ишчилар бир маротабалик иссик овкат билан таъминланади. Иш урни чегараланган. Факат 3 киши олинади. 3 та киз еки 3 та бола! Бир ой синов муддати белгиланади. Яхши ишлаган билан мехнат шартномаси тузилиб, трудовой очилади. Синовдаги 1 ойига 300 минг сум туланади. Иш вакти киш пайтида соат 8:00 дан соат 18:00 гача, ез мавсумида эртарок бошланиб кечрок тугайди. Дам олиш куни хафтада бир кун. Дам олиш куни ишчилар орасида келишилган холда навбатма навбат дам олинади. Ишчилар Тошкент шахри ва Тошкент вилоятига хам 15 кундан ишга юборилади. Тошкентда ишлаетганларга, етокхона, уч махал овкат, йул кира харажатлари иш берувчи хисобидан амалга оширилади. Иш 15 кун Тошкентда, 15 кун Андижонда булади. Таклиф этилаетган иш урни - Доимий иш. Вактинча ишлаб турмокчи булганлар алокага чикмасин. Яхши ишлаганларга мукофотлар берилиш мумкин. Мехнат шартномаси имзоланганларга 400 минг пластик + (колгани накд) пул берилади.

Просмотры:36